Podmínky používání

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami používání webové stránky https://plnavybava.cz (dále jen „webové stránky“). Uživatel svou návštěvou a používáním webové stránky potvrzuje, že byl s podmínkami používání seznámen a souhlasí s nimi.

Provozovatel webové stránky https://plnavybava.cz je seomi s.r.o., sídlo Kúria 860/61 922 05 Chtelnica, IČO: 53343875, DIČ 2121344082.

Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky používání a to i bez upozornění. Aktuální podmínky používání najdete na webové stránce https://plnavybava.cz/podminky-pouzivani. Jste zodpovědní za prostudování si všech podmínek používání webové stránky.

Pokud nesouhlasíte s podmínkami, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Každý uživatel webové stránky je povinen používat webovou stránku výhradně způsobem a za podmínek stanovených v podmínkách.

Právní odpovědnost

Zveřejněné informace poskytuje provozovatel bez záruky správnosti. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s použitím, kopírováním, stahováním, kopírováním nebo zneužitím informací a materiálů uveřejněných na této webové stránce. Veškeré informace na webové stránce jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost či technickou přesnost.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Na webových stránkách můžete najít odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou pod kontrolou provozovatele. Provozovatel neneseme žádnou odpovědnost a neručí za informace nebo materiály zpřístupněné na takovýchto webových stránkách třetích stran.

Právo změny webové stránky

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo přerušit poskytování této webové stránky nebo materiálů, uvedených na této webové stránce, a to i bez oznámení.

Přesunout se na začátek